Menighedsrådene

for Rold & Vebestrup kirker

Rold Menighedsråd

Lissy Ninna Mortensen

Formand for menighedsråd

Spættevej 8, Rold
9510 Arden

Tlf: 29906524
Mail: roldmenighedsråd@mail.dk

Jens Edvard Vammen 

Næstformand og Kirkeværge

Roldvej 8, Rold

9510 Arden

Dorrit Lundquist

Kasserer

Nysumvej 13, Rold
9510 Arden

Tlf: 22786450
Mail: roldregnskab@outlook.dk

Bent Klit Kristensen

Kontaktperson

Hobrovej 7, Rold
9510 Arden

Tlf: 21707762
Mail: vintil2@outlook.dk

Hanne Søndermølle Jensen

Sekretær

Spættevej 6, Rold
9510 Arden

Tlf: 51724700
Mail: hannerold@gmail.com

Vebbestrup Menighedsråd

Dorthe Ejsing Sørensen

Formand

Ndr. Truevej 15, Vebbestrup
9500 Hobro

Tlf: 29447615
Mail: dortheejsing@hotmail.com

Pernille Haack Haslund

Næstformand

Lærkegade 11, Vebbestrup
9500 Hobro

Tlf: 40924512
Mail: pernillehaslund123@gmail.com

Conny Bisgaard Bach

Kasserer

Birkegade 8, vebbestrup
9500 Hobro

Tlf: 51924889
Mail: vagnogconny@hotmail.com

Kisser Post

Kontaktperson

Sdr. Truevej 1, Vebbestrup
9500 Hobro

Tlf: 22869855
Mail: kisserpost3@gmail.com

Tove Andersen

Kirkeværge

Bøgegade 11, Vebbestrup
9500 Hobro

Tlf: 
Mail: 

Iben Drastrup Svendsen

Sekretær

Lundgaard Hedevej 22, Vebbestrup
9500 Hobro

Tlf: 40364528
Mail: ibendsvendsen@gmail.com

Kontaktoplysninger Rold Menighedsråd

Menighedsrådets e-mail:

8313@sogn.dk

Kontaktoplysninger Vebbestrup Menighedsråd

Menighedsrådets e-mail:

8314@sogn.dk

Referater fra menighedsrådsmøder

Klik her