Referater fra Oue & Valsgaard menighedsråd

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved at kontakte menighedsrådet på 8309@sogn.dk