Vi skal giftes eller ønsker en kirkelig velsignelse af vores borgerlige vielse

 

Skal I giftes og ønsker en kirkelig vielse, er det første I skal gøre, at kontakte jeres lokale kirkekontor for at aftale dato, kirke, tidspunkt og præst. 

For at blive viet i kirken, skal mindst en af jer være medlem af Den Danske Folkekirke.

Hvis I ønsker, at en bestemt præst skal foretage vielsen, må I være indstillede på at være fleksible med datoen, der kan i nogle tilfælde være kirkelige handlinger eller andre omstændigheder, der gør, at præsten ikke kan lige præcis den dato, I havde tænkt jer.

Hvis I ønsker en bestemt dato, må I ligeledes være indstillet på, at være fleksibel i forhold til hvilken præst, der skal foretage vielsen.

Alle kirkekontorer og præster vil gøre deres yderste for, at jeres planer kan efterkommes, og der findes som regel altid en god løsning.

 

Nogle af vores sogne vil bede jer til at gå ind og udfylde en digital formular - disse kan I finde links til nederst på denne side. Udfyldelse af disse er ikke gældende alene, der skal ALTID foreligge en mundtlig aftale med kirkekontor eller præst om datoen også.

 

Vielsessamtale:

Når datoen nærmer sig vil præsten kontakte jer for at aftale en dato for en vielsessamtale. Samtalen er en måde for præsten at lære jer lidt at kende på og I vil sammen gennemgå vielsesritualet og praktiske spørgsmål. Ved vielsesamtalen vil I også i fællesskab aftale, hvilke salmer, der skal synges under vielsesgudstjenesten, så det kan være en god ide at have forberedt evt. ønsker inden. 

Ved vielsessamtalen skal I medbringe flg.:

- navn og adresse på 2 vidner

- Prøvelsesattest fra kommunen

- Evt. ønsker til salmer eller andre indslag, I ønsker skal med under vielsesgudstjenesten (præsten kan i nogle tilfælde vudere, at et indslag ikke ville kunne afholdes under gudstjenesten, men spørg gerne)

 

Prøvelsesattest:

I skal kontakte jeres bopælskommune og få lavet en prøvelsesattest, se mere på borger.dk - Link: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vil-giftes.

Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsesdagen, da den så er ugyldig.

 

Navneændring i forbindelse med ægteskab:

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med jeres vielse, kan I gøre dette gebyrfrit (dog senest 3 måneder erfter vielsen) - Det er en god ide, at få ansøgt i god tid, så jeres vielsesattest kan udstedes med de korrekte og fremtidige navne. Se mere under fanen navneændring link: Jeg ønsker navneforandring

 

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab:

Er I blevet borgerligt viet og ønsker en kirkelig velsignelse af jeres ægteskab, kan I aftale en dato og tid for dette på samme vis som ovenstående.

Dog skal I ikke have en prøvelsesattest og fristen for gebyrfri navneændring gælder fra den dato, hvor I blev borgerligt viet. 

Kontakt kirkekontorene

Arden Kirkekontor

 Kontor for Arden sogn, Astrup sogn, Rostrup sogn, Rold sogn, Vebbestrup sogn, Oue og Valsgård sogn

Bryllup - links

Hvad betyder en kirkelig vielse

 

 Læs mere om det kirkelige bryllup, vielse af 2 af samme køn, gode råd til valg af salmer m.v.

Læs mere

Borger.dk om ægteskab og parforhold

 

 Formelle regler omkring krav der skal være opfyldt for at indgå ægteskab

Læs mere

Livsbegivenheder

Fødselsregistrering

Navneforandring

Læs mere

Konfirmation

Vielse eller velsignelse

Læs mere

Begravelse/bisættelse

Læs mere

Sjælesorg - samtale med en præst