Menighedsrådet

for Oue & Valsgaard kirker

Karna Rind Frandsen

Formand

Tingvej 6, Kielstrup
9500 Hobro

Tlf: 25 33 68 98
Mail: karna@karnafrandsen.dk

Hans Jørgen Klitte Hansen

Næstformand

Anlægsvej 7, Kielstrup
9500 Hobro

Tlf: 20 64 12 19
Mail: hjhkielstrup@outlook.dk

Laila Nielsen

Kasserer

Frisdalsvej 13, (gården) Valsgaard
9500 Hobro

Tlf: 40 88 55 95
Mail: nielsenlaila114@gmail.com

Karl Helmer Nielsen

Kirkeværge i Oue sogn

Stinesmindevejen 12
9500 Hobro

Tlf: 98 55 80 25/21 91 80 82
Mail: khnhjemme@live.dk

Jens Erik Mikkelsen

Kirkeværge i Valsgaard sogn

Rostrupvej 33, Redsø
9500 Hobro

Tlf: 98 51 05 87 / 24 23 22 37
Mail: birthejenserik@mail.dk

Kitti Ettrup Vestergaard Pedersen

Formand for valgbestyrelsen

Skovbovej 46, Krogen
9500 Hobro

Tlf: 30 68 40 65
Mail: kittipedersen@hotmail.com

Elsebeth Thybo Pors

Kontaktperson

Bækparken 36
9500 Hobro

Hanne Munk

Sognepræst 

Frisdals allé 21
9500 Hobro

Tlf: 24 65 33 88
Mail: HMU@km.dk

Kontaktoplysninger Oue-Valsgaard Menighedsråd

Menighedsrådets e-mail:

8309@sogn.dk

Referater fra menighedsrådsmøder

Klik her