Gudstjenester

i Oue & Valsgaard kirker

Der er en bred vifte af gudstjenester i Oue og Valsgaard sogne.

Alt fra almindelige søndagsgudstjenester, højtidsmesser og Allehelgensgudstjeneste til forskellige gudstjenester rettet mod børn.