Medarbejdere

ved Astrup & Rostrup kirker

Astrup Kirke

Tove Antonsen

Tove B. Antonsen

Organist

Tlf: 26821115
Mail: tove.b.a@mail.dk

Salmebog

Kristine Niss Pedersen

Kirkesanger

Tlf: 40612456

Kirkegårdspersonale

Tommy Gregersen

Graver

Tlf: 98565269
Mail: astrupkirke@pc.dk

Trillebør

Vivi Jellesen

Gravermedhjælper

Tlf: 20155234

Rostrup Kirke

Tove Antonsen

Tove B. Antonsen

Organist

Tlf: 26821115
Mail: tove.b.a@mail.dk

Rikke Quorning Poulsen

Rikke Quorning Poulsen

Kirkesanger

Per Sørensen

Per Sørensen

Graver

Tlf: 98566027
Mail: rmgraverkontor@mail.dk

Trillebør

Solveig Frandsen

Gravermedhjælper

Tlf: 60739735/98566060