Gudstjenester

i Arden og Storarden kirker

Der er en bred vifte af gudstjenester i Arden sogn.

Alt fra almindelige søndagsgudstjenester, højtidsmesser og Allehelgensgudstjeneste til forskellige gudstjenester rettet mod børn.

 

Gudstjenester for børn

 

Til en spaghettigudstjeneste bliver der fortalt og leget bibelhistorier for de mindste børn, så de kan forstå det.

Vi synger også salmer (ofte medvirker børne-og ungdomskoret), beder Fadervor, og bliver velsignet.

Mange børnefamilier med en travl hverdag synes, at gudstjeneste og fællesspisning er en god kombination. 

Det kan passe bedre at gå i kirke med børnene på en hverdag end søndag formiddag. Især når man ikke skal hjem og lave aftensmad bagefter.


Det er helt gratis at deltage i spaghettigudstjenesterne- samt at spise med. 

 

Lys- og stillegudstjenester


I løbet af efterår- og vinterhalvåret afholdes der stemningsfulde lys- og stillegudstjenester i Storarden kirke.

I den gamle middelalderkirke er der tændt levende lys og der afholdes en kort andagt med fælles-salmer, læsninger fra Bibelen og musik.

Under gudstjenesten vil der også være mulighed for stilhed og bøn.                                                                                                   

Gudstjenesten indledes med smukt harpespil af Tine Lilholt.

 

Efter gudstjenesten vil der blive serveret kaffe og kage.

Alle helgen gudstjenester


Den første søndag i november fejres der Alle helgen gudstjenester i Arden og Storarden kirke.

Her vil vi mindes det forgangne års afgåede sognebørn, ved oplæsning af deres navne under gudstjenesten.

Der vil til begge gudstjenester være mulighed for at man kan tænde lys i kirken og der uddeles kirkegårdslys til de familier som ønsker at sætte lys på kirkegården efter gudstjenesten.