Kirke for de yngste i Astrup kirke

Kom og vær med til en hyg­gestund i Astrup Kirke sammen med andre børn og deres mor, far, bedste eller dagplejer samt vuggestuebørnene fra Kam­mas børneunivers.

 

·         Vi vil sammen lege, synge og danse til og med musik.

·         Vi vil udforske kirkerummet.

·         Vi vil synge sange med fagter.

·         Vi vil lege til sange.

·         Vi vil skabe musik sammen med små instrumenter.

·         Vi vil synge nyt, gammelt og noget ­derimellem.

·         Vi vil slappe af og lytte til musik.

 

Når børn hører musik eller rytmer, begyn­der de spontant at synge, danse og eksperi­mentere med lyd.

Jo mere børn har leget, danset, spillet og bevæget sig i de tidlige år, jo bedre kan de mærke sig selv og deres omverden senere hen.

Musik kan med andre ord få stor betyd­ning for barnets identitetsdannelse og udvikling, blandt andet på det sproglige og sociale område.

Alle oplevelser er ledsaget af sanglege, sange, remser og rytmer.

Vi bruger vores fantasi, og børnenes initia­tiver er med til at forme, hvad der sker.

Børnene føres via legen, til at lære om musiske grundelementer som puls, rytme, periode og melodi. På den måde har vi tryghed i et velkendt reper­toire, som vi starter med, men der vil også komme nye sange.

 

Det er smart at komme i god tid, så I kan få pakket de små ud, nusse lidt om dem og lige få hilst på de andre.

 

 

 

Hvordan kommer man med?
For mere information kontakt kirkesanger Kristine Niss (tlf. 40612456)