Referater fra Astrup & Rostrup menighedsråd

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved at kontakte menighedsrådene:

Astrup = 8311@sogn.dk
Rostrup = 8308@sogn.dk